Utrzymanie czystości

Dbamy o estetykę i porządek w obiektach klientów i ich otoczeniu, oferując m.in:

– sprzątanie obiektów biurowych, handlowych, usługowych, komunalnych, przemysłowych, banków, a w szczególności:

· sprzątanie powierzchni poziomych (podłogi, posadzki) w mieszkaniach, domach, pomieszczeniach biurowych, gospodarczych, sanitariatach, na korytarzach i klatkach schodowych.

· Usuwanie kurzu i zabrudzeń z biurek, szaf, regałów, stolików, krzeseł, foteli, parapetów i grzejników,

· Pranie siedzisk tapicerowanych krzeseł i foteli,

· Pranie powierzchni wykładzin dywanowych,

· Mycie pochwytów balustrad schodowych

· Mycie drzwi, futryn i ścianek przeszklonych,

· Czyszczenie i trzepanie wycieraczek,

· Mycie szyb i tablic informacyjnych,

· Mycie okien i parapetów w pomieszczeniach biurowych, klatkach schodowych, w piwnicach oraz pomieszczeniach ogólnego użytku,

· Mycie lamperii, gaśnic, tabliczek informacji wizualnej itp.

· Mycie lamp oświetleniowych na klatkach schodowych, w piwnicach oraz pomieszczeniach ogólnego użytku,

· Mycie, czyszczenie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych,

· Opróżnianie pojemników na śmieci i popielnic.

– sprzątanie terenów zewnętrznych, dróg parkingów, placów, targowisk i innych terenów otwartych poprzez:

· Zbieranie śmieci wokół budynku,

· Wiosenne i jesienne grabienie liści z trawników, krzewów żywopłotów,

· Zgrabienie zanieczyszczeń poziomych z alejek, chodników i placów,

· Utrzymywanie zieleńców w stałej czystości,

· Czyszczenie chodników oraz opasek wokół budynku z chwastów i traw,

· Zbieranie papierów, gałęzi, niedopałków papierosów i innych odpadów komunalnych w tym porzuconych zanieczyszczeń,

· Odchwaszczanie ścieżek przez usunięcie porostu traw i chwastów z powierzchni terenu,

· Porządkowanie zaniedbanych terenów przez usunięcie (wykoszenie) porostu o wysokości do 2 m oraz wycięcie zakrzaczeń w wieku 5 lat,

· W okresie zimowym: odśnieżanie chodników i ciągów pieszo-jezdnych oraz posypywanie ich piaskiem,

· Sprzątanie błota i lodu z chodników i ciągów pieszo-jezdnych,

· Pielęgnacja nagrobków oraz ich otoczenia.

– odśnieżanie posesji, dróg, parkingów, targowisk i innych terenów otwartych.

Skip to content