O zakładzie

Zakład Aktywności Zawodowej został utworzony i działa w oparciu o ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.07.2012 w sprawie zakładów aktywności zawodowej.

Koszty utworzenia i działalności obsługowo – rehabilitacyjnej zakładu dofinansowuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Województwa Lubelskiego oraz Organizator ZAZ którym jest Stowarzyszenie „Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” w Łukowie. Zakład rozpoczął swoją działalność w dniu 1 października 2015 r. W chwili obecnej znajduje w nim zatrudnienie 33 osoby niepełnosprawne, w większości ze znacznym stopniem niepełnosprawności, wspieranych przez 7 osobowy personel rehabilitacyjno-obsługowy.

Podstawowym zadaniem Zakładu jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do niezależnego oraz, w miarę indywidualnych możliwości, aktywnego życia.

Praca w zakładzie umożliwia zdobywanie umiejętności, wiedzy, potrzebnej do znalezienia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Dzięki prowadzonej przez zakład działalności gospodarczej pracownicy, osoby niepełnosprawne mają możliwość zdobywania tej wiedzy. Podstawowym celem ZAZ jest aktywizacja zawodowa, społeczna i lecznicza, której efektem ma być znalezienie pracy na otwartym rynku dla największej liczby niepełnosprawnych pracowników. Rehabilitacja medyczna jest prowadzona przez Łuksję-Med Spółkę z o.o., wyspecjalizowaną placówkę rehabilitacyjną służby zdrowia, która pomaga w usprawnianiu, leczeniu osób niepełnosprawnych, dzięki czemu poprawia to samodzielne funkcjonowanie w życiu społecznym i zawodowym.

Zakład w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi sprzątania pomieszczeń, pielęgnacji zieleni, szycia ręcznego i maszynowego oraz haftu komputerowego.

Krawiectwo w Łukowie
Skip to content